- ĐÓNG GÓP -


 

Đã có hơn 45.000 NGƯỜI được sử dụng nước sạch mỗi ngày

27.000 CÂY RỪNG được trồng

từ những đóng góp phi thường của cộng đồng. 

 

 

Với mỗi 1.000 VND / ngày = 30.000 VND / tháng đóng góp,

bạn sẽ cùng JOY giúp 1 NGƯỜI tiếp cận nước sạch mỗi ngày,

hoặc trồng 18 CÂY RỪNG mỗi năm.

---

Số tài khoản: 152758685

Tên tài khoản: Nguyễn Siêu Hạnh

Ngân hàng: Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) - Chi nhánh: Tp. Hồ Chí Minh

---

  

---

 

---

 

---

ĐÓNG GÓP qua MoMo

---

ZaloPay: 0987.03.03.87

---

Đóng góp qua ví tiền điện tử

 

 BTC

Địa chỉ:

bc1qalnmsc8hmu5qta2e3d38kjurpnt95k98z246xc

 

ETH

Địa chỉ:

0x3A42edFED6249311a7a17cB4E6Cf054DcE1B3f75

 

 BNB

Địa chỉ:

bnb1ey3uwvxrcw727fqwkwyaqjsh8mqjpx33dg6h2t

 

 USDT

Địa chỉ:

TMXAir8PbrPoj4xkZL18omrEwK41Tmg1E3