- ĐÓNG GÓP -


 

Đã có hơn 47.000 NGƯỜI được sử dụng nước sạch mỗi ngày

27.000 CÂY RỪNG được trồng

từ những đóng góp phi thường của cộng đồng. 

 

 

Với mỗi 1.000 VND / ngày = 30.000 VND / tháng đóng góp,

bạn sẽ cùng JOY giúp 1 NGƯỜI tiếp cận nước sạch mỗi ngày,

hoặc trồng 18 CÂY RỪNG mỗi năm.

---

Mọi đóng góp, xin gửi về:

333 11 87 03 03 87 - JOY FOUNDATION

Ngân hàng Quân đội | MBBank - Chi nhánh: Nguyễn Tri Phương

---

  

---

 

---

ĐÓNG GÓP qua MoMo

---

Doanh nghiệp hoặc Tổ chức quan tâm hỗ trợ cho các dự án

có thể liên hệ với chúng tôi qua thông tin sau:

journeyofyouth.vn@gmail.com - (+84) 0987.03.03.87