- TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC -


- QUY MÔ CÁC DỰ ÁN -

Các dự án hiện tại của Joy Foundation tập trung vào cung cấp nước sạch cho các cộng đồng đồng bào thiểu số tại Tây Nguyên và nỗ lực tái trồng rừng tại các Vườn Quốc Gia và Khu bảo tồn, đã tạo ra tác động đáng kể với hơn 48.000 người thụ hưởng71.000 cây xanh được trồng tính đến năm 2022.

Tiếp tục thành công này, chúng tôi sẽ mở rộng quy mô các dự án đến những tỉnh thành miền Trung và Đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2025 để có thể phục vụ nhiều cộng đồng hơn và tăng số lượng cây xanh được trồng tại Việt Nam.

Mục tiêu của chúng tôi sẽ có thêm ít nhất 3.000 người thụ hưởng được tiếp cận nước sạch và 30.000 cây xanh được trồng mỗi năm trong giai đoạn từ năm 2023 đến 2030.

 

 

- QUAN HỆ ĐỐI TÁC -

Chúng tôi đã và đang hợp tác với các tổ chức địa phương và cơ quan chính phủ để hiểu rõ nhu cầu của cộng đồng nhằm tối ưu hóa các nguồn lực và nâng cao chất lượng các dự án. Chúng tôi đồng thời hợp tác chặt chẽ với các đối tác doanh nghiệp để triển khai các dự án CSR và hoạt động tình nguyện dành cho nhân viên nhằm tăng cường sự gắn kết của họ với các công ty và thúc đẩy sự kết nối với cộng đồng địa phương.

Để mang lại nhiều giá trị bền vững hơn cho cộng đồng, Joy Foundation sẽ tiếp tục mở rộng, xây dựng và duy trì quan hệ đối tác lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp và cơ quan chính phủ để mở rộng phạm vi tiếp cận và tác động từ các dự án của chúng tôi; cũng như cung cấp kỹ năng và chia sẻ nguồn lực với các đối tác và cộng đồng thụ hưởng.

 

- CÔNG NGHỆ & CƠ SỞ HẠ TẦNG -

Nhằm nâng cao hiệu suất và hiệu quả dự án Nước sạch, chúng tôi đầu tư vào công nghệ và cơ sở hạ tầng cho hệ thống lọc nước nhằm nâng cao chất lượng nước sinh hoạt cho cộng đồng thụ hưởng. Với dự án Vườn rừng, chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các Khu bảo tồn thiên nhiên và Vườn quốc gia để áp dụng các mô hình tối ưu nhằm đảm bảo tỷ lệ sống cao nhất của cây sau khi trồng. Cây rừng cũng sẽ được trồng xen canh với cây nông nghiệp trên đất của nông dân để tạo nguồn cung thực phẩm sạch cho người tiêu dùng và thu nhập ổn định cho nông dân canh tác nông nghiệp hữu cơ, tăng cường năng lực và phát triển sinh kế cho cộng đồng địa phương tham gia bảo vệ và phát triển rừng.

Chúng tôi đồng thời áp dụng các công nghệ từ những nền tảng gây quỹ và thanh toán nhằm tạo sự tiện lợi cho cộng đồng đóng góp vào các dự án.

 

 

- NÂNG CAO NHẬN THỨC -

Nhằm thu hút cộng đồng tham gia và ủng hộ các dự án, Joy Foundation ưu tiên các hoạt động tiếp cận và nâng cao nhận thức để giải quyết các vấn đề môi trường tại Việt Nam thông qua các phương tiện truyền thông xã hội, nền tảng kỹ thuật số và website; đồng thời tổ chức các hoạt động tình nguyện để thu hút các cá nhân tham gia và làm nổi bật những tác động mà dự án của chúng tôi mang lại cho cộng đồng.

Mục tiêu của chúng tôi sẽ tiếp cận ít nhất 1.300.000 người và 500 tình nguyện viên tham gia các hoạt động tình nguyện mỗi năm trong giai đoạn từ năm 2023 đến 2030.

 

 

- ĐA DẠNG HÓA NGUỒN TÀI TRỢ -

Hiện tại, chúng tôi đang nhận được sự hỗ trợ từ hơn 30 doanh nghiệp 6.000 cá nhân (gồm các khoản đóng góp ngắn hạn và dài hạn). Để có thể duy trì và mở rộng quy mô các dự án hiện tại, Joy Foundation sẽ đa dạng hóa các nguồn tài trợ ngoài hiện kim từ các cá nhân, doanh nghiệp và quỹ.

 

- PHÁT TRIỂN CÁC DỰ ÁN MỚI -

Joy Foundation đang phát triển các dự án mới phù hợp với sứ mệnh của chúng tôi và phát huy các thế mạnh hiện có, thông qua chương trình hỗ trợ các bạn trẻ với những sáng kiến liên quan đến nông nghiệp bền vững, du lịch sinh thái và vật liệu tái chế.

Chúng tôi giúp các bạn hình thành các kỹ năng, sự tự tin và kết nối nhằm khám phá tiềm năng của bản thân, đồng thời hỗ trợ kinh phí giai đoạn đầu cho các dự án tiềm năng nhằm tạo điều kiện cho thế hệ trẻ tham gia đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng địa phương.